CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI TRUNG NGHĨA

Trụ sở chính

Địa chỉ: Số 6, Do Nha, Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng

Tax: 0200781872

Tel/Fax : 0225.3503.854/ 0225.3588.648

Hà Nội

Địa chỉ : Số 65 ngõ 54 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Hotline : +84 961 050 420 

Hải Phòng

Địa chỉ: 1352 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng

Tel/Fax: 0225.3556.821

Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 50/D6, khu công nghiệp Tan Thuan Tay, quận 7 

 

TRUNG NGHIA TRADING AND SERVICE TRANSPORTATION Co., LTD

Headquarter

Area 6, Do Nha, Tan Tien, An Duong, Haiphong

Tax: 0200781872

Tel/Fax : 0225.3503.854/ 0225.3588.648

*HaiPhong Branch

Adress: 1352 Nguyen Binh Khiem, Dong Hai 2, Hai An, Hai Phong

Tel/Fax: 0225.3556.821

*HaNoi Branch

Adress: 65/54 Le Quang Dao, Nam Tu Liem, HaNoi

Hotline: 0961.050.420

*HoChiMinh Branch

Address: 50/D6, Tan Thuan Tay residential Area, Binh Thuan, Dist 7, Ho Chi Minh